Search
Close this search box.

شهرک مدرن و لوکس گرین لند

2028 – 2024

GREENLAND

WWW.GREENLAND22.COM

شهرک مسکونی سبز و هوشمند گرینلند

شهرک مسکونی سبز و هوشمند (نمونه پروژه انجام شده)

پیش فروش در مدل های متنوع با شرایط ویژه

فضاهای تجاری مدرن با حضور برند های مطرح

طراحی و اجرا توسط بهترین معماران و پیمانکاران کشور

قرارگیری در محور چهار باغ به عنوان هابِ زندگی و تفرج فرهنگی – ورزشی شهر تهران

رزومه موفق مجریان در قالب بیش از 40,000 واحد مسکونی در سطح کشور (دریافت فایل رزومه سازندگان)