پروژه برج باغ اقدسیه ارتش

سرمایه‌گذاری در منطقه 1 تهران

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Borj_bagh Aqdasieh

از میزان مساحت کل زمین که در حدود 16،000 متر مربع است، 25% برای ساخت و ساز و الباقی صرف محوطه‌سازی پروژه می گردد. این همان وجه تمایز پروژه برج‌باغ اقدسیه است؛ زیرا سرانه سبز خانوارها در پروژه برج‌باغ اقدسیه بیش از تمامی پروژه‌های مشابه در منطقه و حتی در شهر تهران خواهد بود.

SPECIALS

We’re Here to Make Your Day Memorable

Orcinteger faucibus odio cursus facilisi sitenim egestas ele imperdiet etiam situ eltrices vestibulum sit. Orcinteger faucibus odio cursus facilisi sitenim egestas arcu elementum imperdiet etiam situ eltrices vestibulum sit.
پروژه برج باغ اقدسیه ارتش
پروژه برج باغ اقدسیه ارتش

Elementor #3158

پروژه برج باغ اقدسیه ارتش

سرمایه‌گذاری در منطقه 1 تهران

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Borj_bagh Aqdasieh

از میزان مساحت کل زمین که در حدود 16،000 متر مربع است، 25% برای ساخت و ساز و الباقی صرف محوطه‌سازی پروژه می گردد. این همان وجه تمایز پروژه برج‌باغ اقدسیه است؛ زیرا سرانه سبز خانوارها در پروژه برج‌باغ اقدسیه بیش از تمامی پروژه‌های مشابه در منطقه و حتی در شهر تهران خواهد بود.

SPECIALS

We’re Here to Make Your Day Memorable

Orcinteger faucibus odio cursus facilisi sitenim egestas ele imperdiet etiam situ eltrices vestibulum sit. Orcinteger faucibus odio cursus facilisi sitenim egestas arcu elementum imperdiet etiam situ eltrices vestibulum sit.
پروژه برج باغ اقدسیه ارتش
پروژه برج باغ اقدسیه ارتش