ثبت‌نام در پروژه گرین‌لند

جهت انجام ثبت‌نام اولیه در پروژه شهرک سبز و هوشمند گرین‌لند، خواهشمند است اطلاعات درخواستی زیر را تکمیل کنید.

Email

GreenLand.bta@gmail.com

کاتالوگ پروژه

جزئیات اولیه و چشم‌انداز پروژه را مشاهده کنید

Elementor #2032

ثبت‌نام در پروژه گرین‌لند

جهت انجام ثبت‌نام اولیه در پروژه شهرک سبز و هوشمند گرین‌لند، خواهشمند است اطلاعات درخواستی زیر را تکمیل کنید.

Email

GreenLand.bta@gmail.com

کاتالوگ پروژه

جزئیات اولیه و چشم‌انداز پروژه را مشاهده کنید