دسته: دسته‌بندی نشده

پروژه گرین‌لند در منطقه 22

منطقه 22 تهران: دروازه ورود به دنیای مدرن منطقه 22 تهران، در شمال غربی پایتخت، به عنوان دروازه ورود به دنیای مدرن شناخته می‌شود. این منطقه با وسعتی حدود 1200 هکتار، از شمال به اتوبان همت، از شرق به اتوبان شهید هاشمی، از جنوب به بزرگراه اشرفی اصفهانی و از غرب به شهرک غرب محدود می‌شود. منطقه 22 به دلیل برخورداری از امکانات مدرن، برج‌های مرتفع، مراکز تجاری بزرگ و فضاهای تفریحی متنوع، به یکی

Read More

Keeping Food On The Table When Water Is Scarce Is A Balancing Act

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Read More

This Is How To Recycle & Reuse Your Plastic At Your Home In use 5 Steps

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Read More

7 Ways To Stand Up For Racial Justice In Ecology Spread To Your Friend

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Read More

Come & Join Our Campaign To Save Nusa Penida’s Coral & Beach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Read More