برج‌باغ اقدسیه

1403-1407

TEHRAN-DARABAD

BORJBAGH AQDASIEH

پروژه برج باغ اقدسیه ارتش
تمامی فعالیت‌های مربوط به خرید و فروش واحدهای پروژه برج‌باغ اقدسیه انحصارا در بنیاد تعاون ارتش انجام می‌شود. آگهی‌های منتسب به پروژه برج‌باغ اقدسیه در پلتفرم‌های تبلیغاتی وجاهت قانونی ندارد.

برج‌باغ اقدسیه یک پروژه منحصر به فرد در منطقه 1 تهران

پیش‌فروش در مدل‌های متنوع با شرایط ویژه

برج‌باغ سبز و هوشمند اقدسیه (نمونه پروژه انجام شده)

قرارگیری در یکی از محلات رو‌به‌رشد منطقه 1 شهر تهران

75% مســاحت زمین مشــاعــات به صــورت برج‌باغ هوشـمند

طــراحی و اجـــرا توســط بهترین معمـــاران و پیمـانکــاران کشــــور

رزومه موفق مجریان در قالب بیش از 40,000 واحد مسکونی در سطح کشور (دریافت فایل رزومه سازندگان)

پروژه برج باغ اقدسیه

صفحه اصلی (برج‌باغ اقدسیه)

برج‌باغ اقدسیه

1403-1407

TEHRAN-DARABAD

BORJBAGH AQDASIEH

پروژه برج باغ اقدسیه ارتش
تمامی فعالیت‌های مربوط به خرید و فروش واحدهای پروژه برج‌باغ اقدسیه انحصارا در بنیاد تعاون ارتش انجام می‌شود. آگهی‌های منتسب به پروژه برج‌باغ اقدسیه در پلتفرم‌های تبلیغاتی وجاهت قانونی ندارد.

برج‌باغ اقدسیه یک پروژه منحصر به فرد در منطقه 1 تهران

پیش‌فروش در مدل‌های متنوع با شرایط ویژه

برج‌باغ سبز و هوشمند اقدسیه (نمونه پروژه انجام شده)

قرارگیری در یکی از محلات رو‌به‌رشد منطقه 1 شهر تهران

75% مســاحت زمین مشــاعــات به صــورت برج‌باغ هوشـمند

طــراحی و اجـــرا توســط بهترین معمـــاران و پیمـانکــاران کشــــور

رزومه موفق مجریان در قالب بیش از 40,000 واحد مسکونی در سطح کشور (دریافت فایل رزومه سازندگان)

پروژه برج باغ اقدسیه